Česko – země neznámá

U rytíře Brtníka v Semtěši si můžete v praxi vyzkoušet, jak se žilo našim předkům

Česko – země neznámá

U rytíře Brtníka v Semtěši si můžete v praxi vyzkoušet, jak se žilo našim předkům
Vyzkoušet si můžete i brnění

Rádio vašeho kraje

Starobylá obec Semtěš na východní hranici Středočeského kraje je místem, kudy procházely staré národy, které postupně osidlovaly naše území. V neolitické době tu žili první zemědělci, prošli tudy Keltové a od 5. století se na opuštěném neolitickém sídlišti usídlili staří Slované.

Více z pořadu