Česko – země neznámá

U jihočeského Kadova stojí třicetitunový balvan, kterým pohne i malé dítě

Česko – země neznámá

U jihočeského Kadova stojí třicetitunový balvan, kterým pohne i malé dítě
Viklan Kadov

Rádio vašeho kraje

Jméno obce Kadov nedaleko Blatné na jihu Čech se skloňuje v souvislosti s jedním z nejznámějších viklanů v Čechách. Viklan je velký skalní blok nebo kámen, který se pouze malou částí svého povrchu dotýká země. Za viklany se považují útvary odborně označované „in situ“, tedy vzniklé na místě, kde se dnes nacházejí, nikoli balvany přemístěné. Viklany vznikly zvětráváním nebo vymletím horniny ve spodní části útvaru. Ten v Kadově je tvořen magmatickou horninou zvanou granodiorit.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají