Česko – země neznámá

Teletínské lomy nabízejí dva různé světy. Jeden pro romantiky, druhý pro dobrodruhy

Česko – země neznámá

Teletínské lomy nabízejí dva různé světy. Jeden pro romantiky, druhý pro dobrodruhy
Typická ukázka jedinečného přírodního úkazu - tzv. magmatické brekcie, kdy vidíme v jedné skále dva typy horniny

Rádio vašeho kraje

U Teletína nedaleko Štěchovic ve Středočeském kraji se nacházejí dva kamenné lomy. Menší se využíval při stavbě Štěchovického zdymadla v roce 1941. Sto metrů od něj se nachází velký Teletínský lom, který byl naopak zdrojem kamene pro Slapskou přehradu. K vidění jsou v nich jednak jedinečné geologické jevy, jednak vzácní živočichové.

Více z pořadu