Česko – země neznámá

Starousedlík František Komárek ze slezské obce Rohov má na zahradě historický špýchar

Česko – země neznámá

Starousedlík František Komárek ze slezské obce Rohov má na zahradě historický špýchar
Hospodář měl špýchar z domu na dohled

Rádio vašeho kraje

Obilí z polí, úroda ze zahrady i maso ze zabíjačky. To všechno kdysi lidé na vesnici schraňovali v malých staveních zvaných špýchary. V dobách, kdy museli žít bez lednic a dalších technických vymožeností, to byla jistota, že budou mít zásobu jídla na celý rok. A především, že se nic nezkazí a nepřijde nazmar.

Více z pořadu