Česko – země neznámá

Stará část kamenolomu v Rožmitále na Broumovsku slouží jako naučná stezka přírodních krás

Česko – země neznámá

Stará část kamenolomu v Rožmitále na Broumovsku slouží jako naučná stezka přírodních krás
Letní mokřad

Rádio vašeho kraje

Že těžba nerostných surovin nemusí být nutně jen negativním zásahem do přírody, ukazuje rekultivace staré části kamenolomu v Rožmitále u Broumova v Královéhradeckém kraji. Právě v lomech vznikají totiž často specifické biotopy, které se stávají útočištěm vzácných rostlin a živočichů.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají