Česko – země neznámá

První turistická trasa vyznačená Klubem českých turistů vede ze Štěchovic ke Slapské přehradě

Česko – země neznámá

První turistická trasa vyznačená Klubem českých turistů vede ze Štěchovic ke Slapské přehradě
Na cestě jsou instalované naučné panely s informacemi o historii trasy

Rádio vašeho kraje

Česko má jednu z nejdokonalejších a nejhustších sítí značených tras pro pěší turistiku. Úplně první značená turistická stezka vznikla mezi Štěchovickou a Slapskou přehradou.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají