Česko – země neznámá

Památná hora Říp vítá každý rok dvě poutě: církevní a světskou

Česko – země neznámá

Památná hora Říp vítá každý rok dvě poutě: církevní a světskou
Výhled z hory Říp

Rádio vašeho kraje

Říp - slovo krátké, úderné. Na rozdíl od hory samotné, která se měkce a oble vzdouvá nad okolní krajinou. Kdo by neznal pověst o praotci Čechovi, který rozhlédnuv se z hory Říp, pravil, že nemá cenu trmácet se dál, že tady je pro život všeho dostatek – ryb i zvěře, mléka i strdí. Lid pak z vděčnosti nazval celou zemi jeho jménem – Čechy.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají