Česko – země neznámá

Muzeum kolektivizace ve Voticích přibližuje atmosféru nátlaku a surových výslechů padesátých let

Česko – země neznámá

Muzeum kolektivizace ve Voticích přibližuje atmosféru nátlaku a surových výslechů padesátých let
Atmosféru stísněnosti evokuje velká mříž

Rádio vašeho kraje

Únor 1948 se z dnešního hlediska zdá být dávnou minulostí. Na to, co po něm nastalo, se lehce zapomíná a pamětníků je stále méně. V době kolektivizace byly některé oblasti vyhlášené svou důsledností a surovostí. Mezi ně patří i středočeské Voticko. V tomto převážně zemědělském kraji žilo mnoho sedláků, jejichž statky nebyly tak velké jako v úrodných oblastech. Přesto byli tito drobní zemědělci při zakládání JZD podrobeni velkému nátlaku a následným perzekucím.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají