Česko – země neznámá

Malovaný dům v Třebíči nabízí po 50 letech znovu stereoskop Kaiserpanorama

Česko – země neznámá

Malovaný dům v Třebíči nabízí po 50 letech znovu stereoskop Kaiserpanorama
Prostorový vjem funguje tak, že jsou ze stejného místa vyfocené dvě fotografie, přičemž mezi nimi musí být určitá malá vzdálenost

Rádio vašeho kraje

Technologie 3D je dnes velice populární v oblasti filmového průmyslu. Málokdo ale ví, že měla svého předchůdce. Už na přelomu 19. a 20. století lidi bavily takzvané světelné panorámy. V kulatém prohlížecím stroji mohli sledovat stereodiapozitivy, které díky zákonům optiky vytvářely trojrozměrný dojem. Atrakci mívali i v Třebíči na Vysočině.

Více z pořadu