Česko – země neznámá

Lom Kamenárka ve Štramberku je plný vzkazů. Lidé je skládají z tamních balvanů

Česko – země neznámá

Lom Kamenárka ve Štramberku je plný vzkazů. Lidé je skládají z tamních balvanů
Útočiště zde našly nejrůznější druhy rostlin a živočichů

Rádio vašeho kraje

Je to, jako kdybyste se ocitli ve středomoří. Bílé vápencové skály, teplomilné rostliny a živočichové. Přesně tak to vypadá v bezprostředním okolí malebného městečka Štramberk v Moravskoslezském kraji. A tamní opuštěný lom Kamenárka je takovou moravskou obdobou letní pohody v horách v Itálii či Dalmácii.

Více z pořadu