Česko – země neznámá

Kuňka ohnivá či slavík obecný žijí pár kilometrů od pražského Václavského náměstí. V mokřadu Triangl

Česko – země neznámá

Kuňka ohnivá či slavík obecný žijí pár kilometrů od pražského Václavského náměstí. V mokřadu Triangl
Malá rezervace je od roku 2003 v majetku ČSOP

Rádio vašeho kraje

Ostrůvek přírody mezi známými pražskými komunikacemi. To je mokřad Triangl, trojúhelník zeleně mezi dopravními tepnami Jižní spojkou a Průmyslovou. Nevelké území, vymezené třemi železničními tratěmi, se rozkládá na ploše pouhých dvou hektarů. Přesto je významným útočištěm řady živočišných druhů. Hlavní prvek tvoří jezírko, ve kterém žije kuňka ohnivá a další druhy obojživelníků. Místo je také hnízdištěm slavíka obecného, rákosníka zpěvného, pěnice nebo mlynaříka.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají