Česko – země neznámá

Kováři byli údržbáři podél dopravních tras. Přesvědčí vás o tom ve Vikýřovicích

Česko – země neznámá

Kováři byli údržbáři podél dopravních tras. Přesvědčí vás o tom ve Vikýřovicích
Interiér kovárny podle staré provozovny v Těšanech

Rádio vašeho kraje

Lidé po stezkách cestovali pravděpodobně ještě předtím, než začali zpracovávat železo. Přesto je zřejmé, že právě železo pomohlo rozvoji dopravy stejně jako v pozdějších stoletích vynález parního stroje nebo spalovacího motoru. Výstava v Muzeu silnic ve Vikýřovicích osvětluje ledacos z propojení černého řemesla a dopravy.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají