Česko – země neznámá

Jak náročné je vyrábět elektřinu? Odpovědi nabízí muzeum energie ve Velkých Hamrech

Česko – země neznámá

Jak náročné je vyrábět elektřinu? Odpovědi nabízí muzeum energie ve Velkých Hamrech
Soustrojí generátoru a dvou turbín

Rádio vašeho kraje

Energie vody patří mezi nejstarší obnovitelné zdroje energie. Vodní kola kdysi nahradily vodní elektrárny a jedna se nachází i na říčce Kamenici ve Velkých Hamrech na Jablonecku. Jde o vůbec nejstarší vodní elektrárnu u nás v původním technickém stavu a v nepřetržitém provozu.

Více z pořadu