Česká kronika

Prosinec 1989: V hradním bludišti

Česká kronika

Prosinec 1989: V hradním bludišti
Václav Havel a Marián Čalfa, setkání delegace ÚV NF ČSSR a vlády ČSSR vedené předsedou vlády Ladislavem Adamcem (vlevo) s představiteli Občanského fóra, 26. listopadu 1989

Plus

Dále od hradu, dále, jinak vás stihne neštěstí nenadálé. Původně středověké varování má v různých dobách různý význam.

Ostatní také poslouchají