Česká kronika

Listopad 1989: Svatá Anežka Česká. Kanonizace Anežky Přemyslovny

Česká kronika

Listopad 1989: Svatá Anežka Česká. Kanonizace Anežky Přemyslovny
Václav Havel a Marián Čalfa, setkání delegace ÚV NF ČSSR a vlády ČSSR vedené předsedou vlády Ladislavem Adamcem (vlevo) s představiteli Občanského fóra, 26. listopadu 1989

Plus

Až bude svatořečena Anežka Přemyslovna, bude v Čechách lépe. Taková pověst se tu šířila v době, kdy těsně před listopadem 89 mířily tisíce občanů do Říma na její kanonizaci

Ostatní také poslouchají