Čajovna

Ztráty z paměti

Čajovna

Ztráty z paměti
Výtvarné kurzy v Domově U fontány v Přelouči

Vltava

Vše, co tvoří náš život, náš rozum, naše city, naše konání, se opírá o naši paměť. Co se děje, přestává-li fungovat? Jak se mění život lidí postižených stařeckou demencí či Alzheimerovou chorobou? Můžeme nějak pečovat o svou paměť?

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají