To byl swing

Gustav Brom 2

To byl swing

Gustav Brom 2
Big Band Gustava Broma

Olomouc

Druhé setkání s naší nejúspěšnější kapelou kterou vedl Gustav Brom.

Ostatní také poslouchají