Bohoslužba

Přímý přenos velkopáteční bohoslužby Českobratrské církve evangelické z kostela U Jákobova žebříku v Praze - Kobylisích

Bohoslužba

Přímý přenos velkopáteční bohoslužby Českobratrské církve evangelické z kostela U Jákobova žebříku v Praze - Kobylisích
Bohoslužba

Vltava

Slouží farář Ondřej Kolář.