Bohoslužba

Bohoslužba Římskokatolické církve z kostela sv. Rodiny v Praze - Řepích

Bohoslužba

Bohoslužba Římskokatolické církve z kostela sv. Rodiny v Praze - Řepích
Bohoslužba

Vltava

Slouží P. Řehoř Jiří Žáček.

Ostatní také poslouchají