Bohoslužba

Bohoslužba Římskokatolické církve z kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích

Bohoslužba

Bohoslužba Římskokatolické církve z kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích
Bohoslužba

Vltava

Slouží P. Antonín Forbelský.

Ostatní také poslouchají