Bohoslužba

Bohoslužba Českobratrské církve evangelické z kostela U Jákobova žebříčku v Praze Kobylisích

Bohoslužba

Bohoslužba Českobratrské církve evangelické z kostela U Jákobova žebříčku v Praze Kobylisích
Bohoslužba

Vltava

Slouží farář Ondřej Kolář.

Ostatní také poslouchají