Blízká setkání

Kardiolog Štěpán Havránek: E-cigarety nejsou lepší

Blízká setkání

Kardiolog Štěpán Havránek: E-cigarety nejsou lepší

Když se zakázalo kouřit v restauracích, poznal to. „Velice rychle poklesl počet infarktů. To je známo ze všech zemí, které to zavedly,“ potvrzuje lékař Štěpán Havránek.