Národní kulturní památky

Logo seriálu Národní kulturní památky

Tradice památkové péče v Čechách sahá až do 19. století a její podoby se v průběhu času proměňovaly. Účelem památkové ochrany je pak především zajistit péči o kulturní dědictví země. První národní kulturní památky byly vyhlášeny ale až 30. března 1962 a stalo se jimi hned 33 objektů: od Pražského hradu po korunovační klenoty. Do dnešního dne má seznam národních kulturních památek 473 položek a patří mezi ně jak památky, tak movité předměty, a to od pravěku po nedávné dějiny. Pojďte si některé z nich připomenout s archivem Českého rozhlasu.

Mohly by vás zajímat i tyto pořady