ArtCafé

Neposlouchají vás vnoučata? Pište online encyklopedii

ArtCafé

Neposlouchají vás vnoučata? Pište online encyklopedii
ArtCafé

Vltava

Wikipedie se může stát novou platformou, na které starší generace bude ostatním předávat své vědomosti a zkušenosti.

Více z pořadu