ArtCafé

Animované filmy Mraveniště a Jsme si o smrt blíž se zabývají pocity samoty, neporozumění a odcizení

ArtCafé

Animované filmy Mraveniště a Jsme si o smrt blíž se zabývají pocity samoty, neporozumění a odcizení
Z animovafého filmu Marka Náprstka Mraveniště

Vltava

Součástí letošního Anifilmu jsou studentské filmy, které s sebou nesou pozoruhodná poselství. Tematizují například ekologické problémy i pocity samoty a odcizení.
Agáta Hrnčířová

Pořad připravila: Agáta Hrnčířová
Hudbu vybrala: Eliška Vidomus

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají