Archiv Plus

Lidice v zemi ovládané režimem, který symboly zneužíval k obrazu svému

Archiv Plus

Lidice v zemi ovládané režimem, který symboly zneužíval k obrazu svému
Vyhlazení Lidic (10. 6. 1942)

Plus

Nacisté ji srovnali se zemí, aby navždy zmizela z jejího povrchu. Současně s tím jejímu jménu zajistili věčný život. Využili ho k propagandě a k zastrašení. Později zničenou a znovu obnovenou vesnici k propagandě využil i komunistický režim. Na Lidicích demonstroval například v mnohém sporné úspěchy socialistické výstavby.
Naďa Reviláková

Ostatní také poslouchají