Apetýt

Michael Doubek: Mendelovy zákony dnes hrají v medicíně velkou roli

Apetýt

Michael Doubek: Mendelovy zákony dnes hrají v medicíně velkou roli
Michael Doubek, Ústav lékařské genetiky a genomiky LF MU

Brno

Profesor Michael Doubek pracuje v Ústavu lékařské genetiky a genomiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Co všcehno vědci zjistili z Mendelova DNA?
Jarka Vykoupilová