Album dne

Swan Hennessy: Smyčcové kvartety, Serenáda, Smyčcové trio

Album dne

Swan Hennessy: Smyčcové kvartety, Serenáda, Smyčcové trio
Swan Hennessy: Smyčcové kvartety, Serenáda, Smyčcové trio

Vltava

Soubor ConTempo Quartet zmapoval komorní tvorbu Swana Hennessyho (1866–1929), zapomenutého skladatele irsko-amerického původu, žijícího ve Francii.