Akcent

Vstup do Vzletu i hudba k novému filmu Il Boemo. Soubor Collegium 1704 zažívá přelomový rok

Akcent

Vstup do Vzletu i hudba k novému filmu Il Boemo. Soubor Collegium 1704 zažívá přelomový rok
Collegium 1704 a Václav Luks, zkouška zahajovacího koncertu Pražského jara, Má vlast

Vltava

Rok 2021 už v tuto chvíli představuje milník v existenci souboru Collegium 1704. Jaké výzvy čekají barokní orchestr na prahu třinácté sezóny a jak vnímá jejich dramaturgii hudební kritika? Hosty Daniela Jägera jsou zakladatel a vůdčí osobnost Collegia 1704 Václav Luks, generální manažerka souboru Veronika Hyksová, Petra Johana Poncarová, překladatelka knihy Il Boemo: Průvodce po životě a díle Josefa Myslivečka a hudební publicisté Petr Veber a Helena Havlíková.
Daniel Jäger

Připravil: Daniel Jäger

Editorka: Petra Kultová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají