Akcent

Místo staré strojírny a barvíren textilu kulturně-kreativní čtvrť. Liberec chce citlivě vyřešit zanedbaný brownfield v centru města

Akcent

Místo staré strojírny a barvíren textilu kulturně-kreativní čtvrť. Liberec chce citlivě vyřešit zanedbaný brownfield v centru města
Budova bývalé slévárny Linser v Liberci na snímku z 18. srpna 2021. Město chce objekt přeměnit na kulturně kreativní centrum

Vltava

Jak naložit s brownfieldy? Trendem západní Evropy je jejich proměna na tzv. kulturní kreativní čtvrti. Takový záměr má i Liberec, který v minulých letech nenakládal se svým industriálním dědictvím vždy citlivě a kandidaturu na titul Evropské hlavní město kultury 2028 vnímá jako příležitost to změnit. O chystaném urbanistickém přerodu města hovoří David Hamr s architekty Jiřím Janďourkem a Zuzanou Koňasovou a také odbornicí na kulturní plánování Olgou Škochovou Bláhovou.
David Hamr

Připravil: David Hamr

Editorka: Petra Kultová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají