Akcent

Čtyři roky práce a ohrožená budoucnost. Herci zkoušet mohou, proč ne studenti uměleckých škol?

Akcent

Čtyři roky práce a ohrožená budoucnost. Herci zkoušet mohou, proč ne studenti uměleckých škol?
Divadlo DISK, DAMU

Vltava

Pátý stupeň systému PES ochromuje výuku na vysokých uměleckých školách, zejména studenty posledních ročníků. Nemožnost připravit absolventské inscenace ohrožuje vstup budoucích absolventů do profese. Jak vážná je situace? Na otázky Veroniky Štefanové odpovídají Adam Steinbauer, který inicioval otevřený dopis členům vlády ve věci univerzitních divadel. Dále student DAMU Jakub Vaverka, děkanka DAMU Doubravka Svobodová a děkan Divadelní fakulty JAMU Petr Francán.Připravila: Veronika Štefanová

Editorka: Petra Kultová

Více z pořadu