Akcent

Běloruský stát omezuje distribuci nepohodlných knih, týká se to i českých autorů, říká běloruský bohemista

Akcent

Běloruský stát omezuje distribuci nepohodlných knih, týká se to i českých autorů, říká běloruský bohemista
Protesty v Bělorusku

Vltava

Běloruští spisovatelé včetně nobelistky Světlany Alexijevičové, herci, ale i filharmonici se od začátku aktivně zapojují do protivládní protestů. Jakou roli v tom sehrává neoficiálně založená koordinační rada a jak se vydávají knihy a inscenují divadelní hry v zemi, kde sice oficiálně není cenzura, ale běžně fungují kulturní komise? Hosty Akcentu s Petrou Kultovou jsou překladatel a bohemista Sjarhej Smatryčenka a dramaturgyně Národního divadla Janky Kupaly Maria Pushkina.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají