Akcent

Architektura jako věc politická: Po stopách českého nacionalismu

Akcent

Architektura jako věc politická: Po stopách českého nacionalismu
Pohled do expozice Síla i budoucnost jest národu národnost

Vltava

Pocit sounáležitosti, ale i napětí mezi etnickými a sociálními vrstvami obyvatel. Pražská Vysoká škola uměleckoprůmyslová představuje první výstupy z projektu zaměřeného na vztah mezi architekturou a českou politikou v 19. až 21. století. Jak se do stavitelství a urbanismu promítal český nacionalismus a umíme architekturu dobře vystavovat? Na otázky Petry Kultové odpovídají historici umění Jindřich Vybíral a Vendula Hnídková.
Petra Kultová

Připravila: Petra Kultová

Editor: Tomáš Klička

Zvukové rešerše: Tereza Plavecká

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají