Akademie

„Zachovej nám Hospodine...“ Proměny písně Josepha Haydna

Akademie

„Zachovej nám Hospodine...“ Proměny písně Josepha Haydna
Joseph Haydn

Vltava

12. února 1797 se hrálo ve vídeňském Burgtheateru, který tehdy nesl název Národní divadlo, druhé dějství singspielu Karla Dittersdorfa Lékař a lékárník. Připojena byla heroicko-tragická baletní pantomima Alonso e Cora, jejímž autorem byl Haydnův žák Joseph Weigl.
Vlasta Reiterrerová

Více z pořadu