Akademie

V mých útrobách kručí sladké kakofonie. Ervín Schulhoff: Dada a jazz

Akademie

V mých útrobách kručí sladké kakofonie. Ervín Schulhoff: Dada a jazz
Pomník, busta skladatele a klavíristy Erwina Schulhoffa, nádvoří renesanční tvrze Wülzburg, Weissenburg, Bavorsko, Německo

Vltava

K 80. výročí úmrtí českého skladatele německo-židovského původu uvádíme zkrácenou reprízu pořadu, který roku 2002 připravil muzikolog Josef Bek. Věnoval jej především Schulhoffově dadaistické periodě, jež paralelně s experimenty dodekafonními vystřídala rané období pozdně romantické a předcházela vykrystalizování osobitého stylu, ve kterém Schulhoff snoubí ostny avantgardy spolu s trvalými hodnotami evropské hudební tradice.
Josef Bek

Připravil a uvádí: Josef Bek
Spoluúčinkuje: Rafael Brom

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají