Akademie

Petr Kalina představuje ukrajinskou artificiální hudbu

Akademie

Petr Kalina představuje ukrajinskou artificiální hudbu
Koncert Užhorodě

Vltava

Důraz bude kladen na spojení slova s hudbou a na vývojové trendy a osobnosti ukrajinské hudby. Pořad připravila a s ukrajinistou a muzikologem Petrem Kalinou hovoří Simona Kostrhunová.
Simona Kostrhunová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají