On Air

Rozvinuté země mají velký problém s pay gapem. Je čas pohlížet na vyspělost jinak, říká socioložka

On Air

Rozvinuté země mají velký problém s pay gapem. Je čas pohlížet na vyspělost jinak, říká socioložka
paygap platový rozdíl

Radio Wave

Socioložka Alena Křížková ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR se podílela na mezinárodní studii, která zkoumala problémy s platovými nerovnostmi mezi muži a ženami, tedy takzvaným gender pay gapem v patnácti zemích světa. Mezi nimi byly třeba Spojené státy americké, Jižní Korea, Japonsko nebo státy severní Evropy, Česko a Maďarsko. Které státy trápí největší rozdíly v odměňování mužů a žen? A co za tímto problémem stojí?
Aneta Martínková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Časopis Nature Hílmand Behavio publikoval na konci loňského roku studie, která se zabývala platovou nerovností mezi muži a ženami, tedy tzv. gender pay gap m v 15 zemích světa. Podílela se na ní i česká socioložka ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR Alena Křížková, která teď se mnou sedí ve studiu Radia Wave. Dobrý den. Dobrý den. Společně se budeme o tomto výzkumu bavit. Probereme, jak se k platové nerovnosti přistupuje v různých regionech světa i to, jak si ČR stojí oproti ostatním zemím. A řekneme si taky, co je obecně největší překážkou ve snaze smazat gender pay gap z výplatních pásek. Já bych každopádně začala jednou věcí. A vy jste se zabývali rozdíly v odměňování v tzv. feminizovaných a spíše maskulinních odvětvích, ale také rozdíly v platech na stejné pracovní pozici. Co vám z toho vyšlo? Kde je celosvětově větší problém? Dostávají obecně ženy za stejnou práci méně peněz, nebo jde v otázce gender pay gap u spíše o podceňování některých oblastí lidské činnosti?

  • A když bych to měl pojmenovat celkově, tak to, co nám vyšlo, je, že a celosvětově to nějak zhodnotit je, že zhruba polovina toho problému je to odměňování na stejné pozici, podstatě za stejnou práci a polovina toho problému je, že muži a ženy pracují v jiných zaměstnáních, v jiných oborech, na jiných pozicích a i na jiných pracovištích.

  • Lišilo se to nějak v jednotlivých zemích tyto ukazatelé? Ano, liší se to. V některých zemích je větším problémem právě to zaměstnání, jinde to umísťování žen a mužů do jiných zaměstnání a pozic a části trhu práce. A někde je větším problémem právě to za to odměňování na stejné pozici. Samozřejmě záleží také na turné. Nějaký nějaký, nějakou část trhu práce se podíváme. Můžeme právě, a to jsme udělali v této studii, omezit ten vzorek i dle věku. Takže my třeba jsme počítali s lidmi, kteří jsou ve věku 30 až 55 let a tam jsme částečně simulovali i vliv rodičovství. Tyto lidé pravděpodobně nebudou před důchodem, nebudou mít už úplně dospělé děti a nebudou to, nebudou tam nějak velkou částí zastoupeni ti, kteří děti ještě nemají. Takže vlastně se tam ukázalo i to, že v této skupině jsou ty rozdíly vyšší, než když vezmeme úplně všechny na trhu práce.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají