On Air

„Poučení z mnichovské dohody pro dnešní politiky? Neustupovat očividnému zlu,“ varuje historik

On Air

„Poučení z mnichovské dohody pro dnešní politiky? Neustupovat očividnému zlu,“ varuje historik
Fotografie z průběhu Mnichovských jednání. Zleva vpředu: Neville Chamberlain (Velká Británie), Édouard Daladier (Francie), Adolf Hitler (Německo) a Benito Mussolini (Itálie)

Radio Wave

„Byl to výsledek agresivní politiky nacistického Německa, která mazaně a lstivě využívala německou menšinu v Československu,“ říká historik Petr Karlíček. Před osmdesáti lety byla podepsána mnichovská dohoda, mezinárodní smlouva o postoupení pohraničních území Československa právě Německu. To ji dohodlo s tehdejšími velmocemi, Velkou Británií, Francií a Itálií. Britové a Francouzi, tehdejší naši spojenci, tak chtěli zabránit válce, nebo ji alespoň oddálit.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají