100 příběhů z protektorátu

Česká liga proti bolševismu měla vyvolat strach ze SSSR. Její vliv byl ale malý

100 příběhů z protektorátu

Česká liga proti bolševismu měla vyvolat strach ze SSSR. Její vliv byl ale malý
Komunismus

Plus

Postupující Rudá armáda a podpis československo-sovětské smlouvy v prosinci 1943 byly důvody, proč v Protektorátu Čechy a Morava zesílila protisovětská propaganda. 

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají